Source: http://amronbadriza.blogspot.com/2012/08/cara-membuat-link-bergoyang-di-blog.html#ixzz2B7eH9lkQ

31 Mei 2013

Hari Akhir

 بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم  segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta’ala. Serta shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam, para sahabat dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berpegang teguh pada Al-Qur'an dan sunnah Beliau sampai hari kiamat.

Jika kita birbicara tentang iman dan takwa adalah 2 pondasi yang memiliki peranan penting dalam membentuk aqidah yang sebenar-benarnya.

Sebelumnya saya ingin menyampaikan salah satu bentuk konsep tarbiah pembinaan Rasulullah SAW dalam membina generasi awal kaum muslimin adalah senantiasa mengikatnya dengan kehidupan akhirat atau hari akhir. Kenapa manusia dengan mudahnya jatuh dalam kubangan dosa? apa yang membuat tidak sedikit manusia lalai dan lengah karna kehidupan dunia? karna jarang mengingat mati, lupa kehidupan alam barzah lalai dan lengah dalam hari berbangkit Yaumul Hisab #Surga dan neraka... padahal kematian adalah kepastian. 

Pada dasarnya manusia suka mencari tau yang akan terjadi dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi (rasa penasaran) dan salah satunya termasuk yang sering dibincangkan atau dibicarakan tentang masalah-masalah yang akan terjadi dimasa-masa akan datang sebelum terjadinya hari kiamat. Seperti masalah keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa Al-Masih, diutusnya Imam-Mahdi, munculnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj. 

Berbagai macam kabar,tulisan,kajian mengenai masalah ini (akhir zaman) yang sering kita temukan padahal masalah ini termasuk dalam bab aqidah, betul-betul dibutuhkan pemahaman yang benar agar keyakinan itu lurus dan buah serta manfaatnya nampak dalam kehidupan kita sehari-hari. karna keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa As, diutusnya Imam Mahdi, munculnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj adalah termasuk perkara Ghaib dan perkara-perkara Ghaib itu hanya disandarkan kepada wahyu, karna Allah SWT yang tau. Maka tidak boleh disini kita memastikan perkara tersebut hanya berdasarkan praduga dan prasangka atau diukur dengan logika. Ciri khas seorang Mu'min yang bertakwa itu adalah  الذين يؤمنون بالغيب "Orang-orang yang beriman kepada perkara yang Ghaib" Maka masalah-masalah ini manjadi batu ujian kepada manusia sampai sekarang dan sampai nanti untuk membuktikan iman dan ketakwaan kita kepada Allah SWT serta yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Hikma dan manfaat dalam mencermati mengenai hari akhir dan akhir jaman serta peristiwa-peristiwa yang mendahuluinya memiliki pengaruh besar dan mendalam dalam meluruskan perangai manusia dalam memperbaiki amal-amalan kita (kaum muslimin) ini merupakan poin yang paling terpenting. 
TERIMA KASIH